Xinxiang Chemical Fibre Co., Ltd.
Xinjiang Bailu Fibre Co., Ltd.
XINXIANG XINGLU SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
China Textile Academy Green Fibre Co., Ltd.
Xinxiang Bailu Energy Service Co., Ltd.
Xinxiang SL Pharmaceutical Co., Ltd.
Tianjin Full Sheen Sunshine Science and Technology Co., Ltd.